บิสกิต

1. บิสกิต (รสผัก รสนม รสแครอท รสตับ)
ขนาดบรรจุ  500 g.

2. บิสกิต (ชุบรสไก่ ชุบรสตับ)
ขนาดบรรจุ  500 g.

3. บิสกิตทูโทน (รสนมไก่, รสนมตับ, รสนมสตอเบอรี่, รสนมกล้วย)
ขนาดบรรจุ  500 g. (ถุงชมพู)

4. ขนมปังไส้ไก่
ขนาดบรรจุ  500 g.

5. บิสกิตกระดุมรวมรส
ขนาดบรรจุ  500 g.